Tek sonucu gösterme

  • Mışmış Çağı

    “BaşarılıyMIŞ gibi, çok bilgiliyMİŞ gibi, sadıkMIŞ gibi, ehilMİŞ gibi, seviyorMUŞ gibi, mutluyMUŞ gibi, dürüstMÜŞ gibi, dostMUŞ gibi, ahlaklıyMIŞ gibi ve daha birçok MIŞMIŞ’lık bir salgın hastalık gibi bizi kuşatıyor.” Yazar, insanlığın bir çağ geçişi yaşadığı tezini ortaya koyuyor ve nasıl bir çağa evrildiğimizi sorguluyor. Herşeyin hibritleştiği bir zamanı, yine hibrit bir çalışmayla anlamaya çalışıyor, birlikte sorgulamaya, düşünmeye çağırıyor.

    236,00330,00