Tek sonucu gösterme

  • Kardaş Kömeği

    Soluk soluğa okuyacağınız Kardaş Kömeği romanı, Rus-Ermeni ittifakının I. Dünya Savaşı’nda Kars, Ardahan, Artvin, Acara, Erzurum, Bakü ve Şamahı’da uyguladığı soykırımları, Nargin’deki insanlık dışı mezalimi, Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi’nin Anadolu Türklüğüne uzattığı kardeşlik elini, Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü ve Dağıstan’ı kurtarma harekâtını anlatıyor.

    300,00