Halit Ziya Uşaklıgil’in 1897 yılında yazdığı “Mai ve Siyah” romanının adı simgeseldir. Mai(mavi), romanın başkahramanı Ahmet Cemil’in hayallerini, umutlarını ve düşlerini;  siyah, bu umutların kırılışını, hiçbir hayalinin gerçekleşmemesini çarpıcı bir şekilde anlatır. Roman, Mai ve Siyah arasında ikilem içinde kalan hayallerini gerçekleştirmek için mücadele eden ve bu mücadeleden yenik çıkan Ahmet Cemil’in hayatını anlatır.

Romanda gerek baş kahraman Ahmet  Cemil’in canlandırılışında, gerekse tasvirlerin şiirsel yapısında romantizm görülür. Ayrıca Servet-i Fünun topluluğunun sanat anlayışının da etkisi vardır. Batılı anlamda Türk edebiyatında  romanın başlangıcı sayılan Mai ve Siyah, döneminin basın, edebiyat ve şiir hayatına ilişkin gözlemleriyle önemli bir yere sahiptir.

Yorumlar (0)


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar işaretlenir *