Tek sonucu gösterme

  • Müftü 1918

    Sarıkamış Harekâtı sonrasında taarruza geçen Rus kolordusunu yıpratarak çekilen Çoruh Müfrezesi’nin İspir’e ulaşmasıyla başlayan roman, heyecan verici bir kurguyla devam ediyor.

    İspirli vatanseverlerin Rus ve Ermeni birliklerine karşı verdiği destansı mücadelede, Bnb. Deli Halit Bey ve Müftü Efe’nin yanı sıra Dr. Bahattin Şakir, Suluka Hasan, İnayet’in Osman, Hunutlu Mehmet Efendi, Azerbaycanlı Alihan ve Hasan Beyler, Yzb. Ziya Bey, Rus Albay Kamyansky, Ermeni Akan, İspirli Ozan Muradi, Bakülü hemşire Gülara, Azerbaycanlı hayırseverler Zeynelabidin Tagiyev, Ayşe Hanım ve Neriman Nerimanov, ana karakterlere hayat veriyor.

    250,00